Literárna nadácia STUDŇA

Založené 1995

Tel.: 00421-(0)905 510 370
E-mail: studna.ln@gmail.com
IČO / Registered Number: 31816827
Bankové spojenie / Bank Account No.: 0176201535/0900

Ján Ondruš (1932-2000)

Základné informácie | Charakteristika diela básnika Jána Ondruša | Ceny Jána Ondruša za literárne dielo | Riadiace orgány LN | Zoznam vydaných kníh | Charakteristiky vydaných kníh | Kontakt

ZOZNAM VYDANÝCH KNÍH

Zoznam prekladov diel svetových básnikov vydaných v STUDNI:

- Edvard Kocbek: Kameň bralo (Výber z diela slovinského básnika), ilustrované, 1997, 138 str.
- Sigbjorn Obstfelder: Tak toto je domov ľudí (Výber z diela nórskeho básnika), ilustrované, 1998, 80 str.
- Rainer Maria Rilke: Vysadený na vrchoch srdca (Výber z diela nemeckého básnika), ilustrované, 1999, 96 str.
- Osip Mandeľštam: Kto našiel podkovu (Výber z diela ruského básnika), ilustrované, 2000, 128 str.
- Boleslaw Lešmian: Lúka (Výber z diela poľského básnika), ilustrované, 2000, 120 str.
- Seamus Heaney: Na okraji vôd (Výber z diela írskeho básnika), ilustrované, 2000, 95 str.
- Georg Trakl: Sebastián v sne (Výber z diela rakúskeho básnika), ilustrované, 2000, 90 str.
- Gunvor Hofmo: Smútok príde včas (Výber z diela nórskej poetky), ilustrované, 2001, 112 str.
- Odysseas Elytis: Dôstojné je... (Výber z diela gréckeho básnika), ilustrované, 2001, 118 str.
- Brendan Kennelly: Tritisíc strieborných (Výber z diela írskeho básnika), ilustrované, 2003, 103 str.
- Nikolaj Gumiľov: Ohnivý stĺp (Výber z diela ruského básnika), ilustrované, 2003, 104 str.
- Hans Magnus Enzensberger: Naopak (Výber z diela nemeckého básnika), ilustrované, 2004, 120 str.
- André du Bouchet: Tento oheň ako otvorená dlaň (Výber z diela francúzskeho básnika), ilustrované, 2004, 159 str.
- Yves Bonnefoy: Kam preniká vietor (Výber z diela francúzskeho básnika), ilustrované, 2005, 168 str.
- Werner Lambersy: Čajoví majstri a čajové chyžky (Preklad knihy básní by belgického básnika), ilustrované, 2005, 143 str.
- Pere Gimferrer: More horí (Výber z diela španielskeho básnika), ilustrované, 2005, 95 str.
- Carol Ann Duffy: Nesvätá žena (Výber z diela škótskej poetky), ilustrované, 2006, 87 str.
- Douglas Dunn: Hudba v ovocnom sade /Výber z diela škótskeho básnika/, ilustrované, 2009, 84 str.
- Hugo von Hofmannsthal: Malé divadlo sveta /Výber z diela rakúskeho básnika/, 2009, 137 str.
- Stéphané Mallarmé: Hliadka osamenia /Výber z diela francúzskeho básnika/, ilustrované, 2010, 118 str.
- Friedrich Hölderlin: Polovica života /Výber z diela nemeckého básnika/, ilustrované, 2011, 160 str.
- Johan Wolfgang Goethe: Slasť a bôľ, 2013, 240 str.
- Paul Claudel: Päť veľkých ód, 2013, 136 str.
- Juan Ramón Jimenéz: Básnik a slovo, 2014, 111 str.
- Maja Vidmar: Izby a iné básne, 2015, 167 str.
- Heinrich Heine: Piesne a vzdychy, 2015, 246 str.

Zoznam kníh slovenských autorov vydaných v STUDNI:

- Ján Ondruš: Prehĺtanie vlasu (Súborné vydanie kníh básní), 1996, 202 s.
- Valentin Beniak: Hrachor (Prvé kompletné vydanie knihy básní), ilustrované, 1998, 106 str.
- Lýdia Vadkerti-Gavorníková: Zrkadlenia (Výber z diela), ilustrované, 1999, 104 str.
- Ivan Štrpka: Hlasy a iné básne, ilustrované, 2001, 128 str.
- Ján Ondruš: Prvý mesiac – Primera luna, dvojjazyčné slovensko-španielske vydanie v spolupráci s La Poesia, seňor hidalgo, Barcelona, 2009, 124 str.
- Erik Markovič: Ikonickosť – Prestupovanie Slnka, 2014/15/16, 126 str.

Zoznam kníh o hodnotových kritériách a dielach autorov:

- Krížu je človek ľahký (Zborník štúdií o živote a diele básnika J. Ondruša) 1997, 120 str.
- S dlaňou v ohni – Zborník štúdií o hodnotových kritériách v literatúre a básnickom diele Jána Ondruša, 2002, 165 str.
- Hľadanie zmyslu. Zborník štúdií o diele literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotových kritériách, 2003, 208 str.
- Vo svojich stupajach. Básnické dielo Ivana Štrpku a hodnotové kritériá (Zborník štúdií). 2004, 141 str.
- Nádeje pre bezsenné noci – dotlač zborníka Krížu je človek ľahký, rozšíreného piatimi novými štúdiami, 2009, 144 str.

Digitalizovanie literárnych diel autorov, ich hodnotenia a propagácie:

- Biografia a charakteristika diela Jána Ondruša /na www.books.sk/.
- Charakteristika a propagácia diel vydaných v LN STUDŇA /na www.weber1909.sk/.

- Päť elektronických kníh Jána Ondruša /na www.zlatyfond.sme.sk/:
Ján Ondruš: Prehĺtanie vlasu /vydala Nadácia STUDŇA, 1996/:
- Prvý mesiac,
- Posunok s kvetom,
- V stave žlče,
- Korenie,

Ján Ondruš: Ovca vo vlčej koži, /vydalo vydavateľstvo Hevi, 1997/.

- Päť elektronických kníh Jána Stacha /na www.zlatyfond.sme.sk/:
Ján Stacho: Marion /1985/: - Svadobná cesta,
- Dvojramenné čisté telo,
- Zážehy,
- Apokryfy,
- Z prežitého dňa,
ako aj knižne nepublikované básne.

- Osem elektronických kníh Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej /na www.zlatyfond.sme.sk/:

- Pohromnice /1966/,
- Totožnosť /1970/,
- Kolovrátok /1972/,
- Kameň a džbán /1973/,
- Piesočná pieseň /1977/,
- Trvanie /1988/,
- Víno /1982/,
- Hra na pár – nepár /1992/,
- z knihy Zrkadlenia /1999/ - 2 upravené, 2 knižne nepublikované a 3 nové básne.

Partnerské stránky: Books.sk | Zlatý fond SME

COPYRIGHT © 2012 - 2019 Literárna nadácia Studňa. Made in Slovakia