Literárna nadácia STUDŇA

Založené 1995

Tel.: 00421-(0)905 510 370
E-mail: studna.ln@gmail.com
IČO / Registered Number: 31816827
Bankové spojenie / Bank Account No.: 0176201535/0900

Ján Ondruš (1932-2000)

Základné informácie | Charakteristika diela básnika Jána Ondruša | Ceny Jána Ondruša za literárne dielo | Riadiace orgány LN | Zoznam vydaných kníh | Charakteristiky vydaných kníh | Kontakt

RIADIACE ORGÁNY LN

Spoluzakladateľom nadácie STUDŇA bol básnik Ján Ondruš, ktorého dielo a majetok prešli do správy STUDNE.

Vedúcim odbornej rady LN STUDŇA je prof. PhDr. Milan Hamada, DrSc.

Členovia odbornej rady: Mgr.art. Róbert Bielik, Mgr. Erik Markovič, PhD.

Spolupracovníci odbornej rady: najvýznamnejší slovenskí povojnoví básnici zo strednej a mladšej generácie a najvýznamnejší prekladatelia.

K okruhu spolupracovníkov patria napr. Daniel Hevier, Ivan Štrpka, Mila Haugová a ďalšie osobnosti literatúry.

Literárna nadácia STUDŇA sa opiera o literátov nezaťažených spoluprácou s totalitným režimom /alebo zideologizovaným myslením v akejkoľvek podobe/.

Štatutárny zástupca:
Ing. Radovan Tomeš (do mája 2016)
Mgr. Erik Markovič, PhD. (od mája 2016) - s možnosťou prístupu k účtu nadácie od februára 2017

Partnerské stránky: Books.sk | Zlatý fond SME

COPYRIGHT © 2012 - 2019 Literárna nadácia Studňa. Made in Slovakia