Literárna nadácia STUDŇA

Založené 1995

Tel.: 00421-(0)905 510 370
E-mail: studna.ln@gmail.com
IČO / Registered Number: 31816827
Bankové spojenie / Bank Account No.: 0176201535/0900

Ján Ondruš (1932-2000)

Základné informácie | Charakteristika diela básnika Jána Ondruša | Ceny Jána Ondruša za literárne dielo | Riadiace orgány LN | Zoznam vydaných kníh | Charakteristiky vydaných kníh | Kontakt

CENY JÁNA ONDRUŠA ZA LITERÁRNE DIELO

Básnik Ján Ondruš bol spoluzakladateľ Literárnej nadácie STUDŇA,
spolutvorca zamerania nadácie a pre udeľovanie Ceny J. Ondruša
stanovil kritériá na výber ocenených.

Odmenený dostane diplom Literárnej nadácie STUDŇA o udelení Ceny
Jána Ondruša a finančnú odmenu.

Ceny Jána Ondruša boli udelené:

- prof. Milanovi Hamadovi (v roku 2003);
jeho dielo bolo zhodnotené v súbore štúdií „Hľadanie zmyslu. Dielo
literárneho vedca, kritika a historika kultúry Milana Hamadu a hodnotové kritériá“; vydaný LN STUDŇA v r. 2003;

- Ivanovi Štrpkovi (v roku 2004);
jeho dielo bolo zhodnotené v súbore štúdií „Vo svojich stupajach. Básnické dielo Ivana Štrpku a hodnotové kritériá“; vydaný LN STUDŇA v r. 2004.

Pripravuje sa odovzdanie Ceny Jána Ondruša básnikovi Štefanovi Strážayovi.

Partnerské stránky: Books.sk | Zlatý fond SME

COPYRIGHT © 2012 - 2019 Literárna nadácia Studňa. Made in Slovakia