Literárna nadácia STUDŇA

Založené 1995

Tel.: 00421-(0)905 510 370
E-mail: studna.ln@gmail.com
IČO / Registered Number: 31816827
Bankové spojenie / Bank Account No.: 0176201535/0900

Ján Ondruš (1932-2000)

Ján Ondruš (1932-2000)

Základné informácie | Charakteristika diela básnika Jána Ondruša | Ceny Jána Ondruša za literárne dielo | Riadiace orgány LN | Zoznam vydaných kníh | Charakteristiky vydaných kníh | Kontakt

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Literárna nadácia STUDŇA (Literary Foundation Studňa) pôsobí od roku 1995 s cieľom podporovať rozvoj slovenskej poézie - predovšetkým vydávaním špičkových diel svetovej i slovenskej tvorby, ktoré sú trvalou hodnotou, nezávislou na čase. Zmyslom jej pôsobenia je upevňovanie humanitných ideálov v kultúre a podporovanie rozvoja literárnej tvorby /predovšetkým poézie/ s dôrazom na jej novosť a trvácnosť. Prezentuje diela autorov modernej poézie, ktorých hodnota je preverená časom. Zdôrazňovaním hodnotovej stránky literatúry chce pozitívne vplývať na jej vývoj.

Aktivity nadácie sú orientované v týchto smeroch:

  • vydávanie slovenskej modernej poézie v súlade s nadáciou proklamovaným rebríčkom hodnôt,
  • výbery z diel najvýznamnejších zahraničných autorov modernej poézie,
  • vydávanie súborov štúdií o najvýznamnejších slovenských autoroch,
  • vydávanie najvýznamnejších diel slov. modernej poézie v preklade do cudzích jazykov,
  • podporovanie knižníc nadáciou vydanými knihami,
  • udeľovanie Ceny Jána Ondruša najvýznamnejším autorom slovenskej povojnovej poézie.

Partnerské stránky: Books.sk | Zlatý fond SME

COPYRIGHT © 2012 - 2019 Literárna nadácia Studňa. Made in Slovakia